Pravila privatnosti

INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Gobo, obrt za digitalni marketing (u nastavku obrt Gobo), Rogočana 10b, 52220 Labin, OIB: 91202257508, u obavljanju svoje djelatnosti, prikuplja i obrađuje osobne podatke poštujući sve relevantne zakone i propise.

Zaštita i sigurnost osobnih podataka naših kupaca, klijenata i poslovnih partnera je naš prioritet.

Molimo Vas da ove Informacije pažljivo pročitate!

Voditelj obrade osobnih podataka

Obrt Gobo je voditelj obrade osobnih podataka u skladu sa zakonom i propisima o zaštiti osobnih podataka. Obrt Gobo kao voditelj obrade osobnih podataka određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka i odgovoran je za čuvanje i korištenje osobnih podataka u papirnatom i/ili elektronskom obliku. Obrt Gobo, u svom poslovanju može biti i izvršitelj obrade osobnih podataka.

Osobni podaci koje prikupljamo

Osobni podaci koje prikupljamo ovise o: vrsti usluge koju pružamo našim kupcima, korisnicima i klijentima, namjeri kupca da koristi naše usluge, o vrsti ugovora kojeg sklapamo s našim klijentom kao i o namjeri kupaca da koriste svoja prava temeljena na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti osobnih podataka. U prvom redu radi se o podacima bez kojih ne možemo izvršiti uslugu, a uključuju najmanje:

 • osnovne osobne podatke (ime i prezime)
 • osnovne kontakt podatke (adresa, broj telefona, mail adresa)
 • podatke vezane uz korištenje web sjedišta skeniraj.me
 • ostale osobne podatke nužne za ostvarenje klijentovih prava temeljenih zakonskim odredbama o zaštiti potrošača.

Prikupljanje i korištenje osobnih podataka

obrt Gobo prikuplja i upravlja osobnim podacima u svrhu kupoprodajnog odnosa za proizvode i usluge iz vlastite ponude te kako bi ispunio zakonske i regulatorne obveze kao i u svrhu ostvarenja vlastitih legitimnih interesa zakonitog poslovanja. Ako to od nas traže relevantni zakonski propisi, za određene ćemo razloge dodatno tražiti od korisnika njegovu (Vašu) izričitu privolu.

Razlozi zbog kojih obrađujemo osobne podatke radi sklapanja i ispunjenja ugovornih obveza su:

 • prodaja usluga
 • prodajne i marketinške aktivnosti obrt Gobo
 • administriranje ugovornog odnosa
 • upravljanje i zaprimanje prigovora, pritužbi i reklamacija
 • postupak naplate ili prisilna naplata dugova
 • druge zakonske obveze koje proizlaze iz poslovanja obrt Gobo

Razlozi radi kojih obrađujemo Vaše osobne podatke na temelju naših poslovnih legitimnih interesa su:

 • obavještavanje o promjenama vezanim uz uvjete poslovanja
 • sprječavanje i otkrivanje prijevare

Za sve druge aktivnosti koje nisu pokrivene gore navedenim razlozima zatražit ćemo dodatnu privolu. Naši klijenti, u svakom trenutku, imaju pravo povući danu privolu.

Pristup osobnim podacima

obrt Gobo poduzima tehničke i organizacijske mjere kako bi se prikupljeni osobni podaci obrađivali samo na način koji je u skladu s iskazanom svrhom. Ukoliko je nužno u svrhu izvršenja naših poslovnih aktivnosti, pristup osobnim podacima će biti omogućen trećim stranama i to: državnim tijelima i tijelima javne vlasti koja u svrhu provedbe zakonskih obveza imaju pravo pristupa osobnim podacima; odvjetnicima, servisnim službama, tiskari, financijskim ustanovama i drugim poslovnim partnerima. Svi osim državnih tijela i tijela javne vlasti osobne podatke obrađuju isključivo prema uputama obrt Gobo

Obrada osobnih podataka

Korisnički osobni podaci će biti obrađivani od strane izvršitelja obrade koji su navedeni u poglavlju Pristup osobnim podacima, a čija je odgovornost i obveza zaštite osobnih podataka i čuvanja njihove povjerljivosti definirana ugovornim odnosom i u skladu sa svim tehničkim i organizacijskim mjerama i zakonskim propisima koji uređuju zaštitu podataka. Vaši osobni podaci koje je obrt Gobo prikupio u svrhe navedene u poglavlju Prikupljanje i korištenje osobnih podataka neće biti dostupni nikome tko za to nema ovlaštenje obrt Gobo

Ostvarenje prava

Kada je to zakonski predviđeno, korisnik, kupac, klijent ima pravo na informacije o obradi njegovih osobnih podataka; povlačenje svoje privole u bilo koje vrijeme, ako osobne podatke obrađujemo uz danu privolu; ispravak ili dopunu osobnih podataka kako bi uvijek bili točni; brisanje osobnih podataka kada više nisu potrebni za gore navedene svrhe; podnošenje prigovora obrt Gobo ili nadležnom državnom tijelu.

Obrt Gobo svim zainteresiranima osigurava komunikacijske kanale zbog ostvarivanja svojih prava vezanih za zaštitu osobnih podataka i to postavljanjem zahtjeva:

 • poštom na adresu obrt Gobo, Rogočana 10b, 52220 Labin
 • putem elektroničke pošte poslane sa u sustavu obrt Gobo registrirane e-mail adrese na info@skeniraj.me
 • putem web-forme na stranici www.skeniraj.me

Neovisno o odabranom komunikacijskom kanalu zahtjev se podnosi osobno i na način da je djelatnicima obrt Gobo omogućena identifikacija podnositelja zahtjeva.

Pravo na prigovor nadzornom tijelu

Osim prigovora na obradu osobnih podataka podnesenog obrt Gobo, prigovor na obradu osobnih podataka moguće je podnijeti i Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb, 00385 (0)1 4609 999, azop@azop.hr , www.azop.hr

Čuvanje osobnih podataka

Vremenski period čuvanja osobnih podataka korisnika ovisi o svrsi radi koje ih obrađujemo.

 • Podaci vezani za članstvo u obrt Gobo programu vjernosti kao i povezani podaci kupaca otvoreni zbog prodajnih transakcija ili pružanja drugih usluga, čuvaju se trajno.
 • Podaci prikupljeni zbog obrada temeljeni na zakonskoj osnovi, čuvaju se sukladno vremenskim ograničenjima odredaba predmetnog zakona (primjerice Zakon o računovodstvu i sl.)

Kontakt

Za bilo kakva pitanja o načinu korištenja osobnih podataka možete nas kontaktirati telefonom, e-mailom ili poštom kako slijedi:

 • slanjem elektroničke pošte na info@skeniraj.me
 • pisanim putem na adresu: Gobo, obrt za digitalni marketing, Rogočana 10b, 52220 Labin
 • putem web obrasca koji se nalazi na www.skeniraj.me i www.gobo.hr
 • pozivom na telefon 099/847 74 47

Za komunikaciju zbog ostvarivanja prava vezanih za zaštitu osobnih podataka potrebno je koristiti komunikacijske kanale definirane u poglavlju „Ostvarivanje prava“ kako bi svaki zahtjev bio urudžbiran a korisnik kao inicijator identificiran

Ažuriranje Informacije o obradi osobnih podataka

Obrt Gobo  redovno revidira i ažurira Informacije o obradi osobnih podataka sukladno promjenama u vlastitim poslovnim procesima ili temeljem zakonskih i regulatornih obveza. Ukoliko dođe do značajnih promjena koje u većoj mjeri utječu na obradu osobnih podataka informaciju ćemo bez odlaganja objaviti na web stranici te vas izravno informirati.

Uvjeti obrade osobnih podataka zbog pružanja usluge

Za potrebe informiranja o našim uslugama i unos podataka u aplikaciju “Skeniraj.me” nakon kupljene licence , obrt Gobo prikuplja sljedeće podatke:

 • ime i prezime
 • naziv objekta (tvrtka, obrt, OPG…)
 • adresa
 • OIB
 • grad
 • poštanski broj
 • broj telefona i/ili mobilnog telefona
 • e-mail
 • web stranica
 • način plaćanja
 • radno vrijeme

Kolačići (“cookies”) i praćenje internet aktivnosti

Kolačić je tekstualna datoteka koju web stranice koje posjećujete spremaju na korisnikov uređaj (računalo, tablet, smartphone). Obrt Gobo koristi kolačiće kako bi posjetiteljima olakšao i poboljšao pristup funkcijama koje im pruža Skeniraj.me web sjedište.

Kolačiće korisnik može u svakom trenutku obrisati ili blokirati u postavkama svog internet preglednika.

Obrt Gobo na stranicama Skeniraj.me koristi usluge za analizu posjeta i praćenja navika kupaca kao npr. Google Analytics. Pružatelj usluga može uporabom kolačića pratiti korisnikove posjete našim i drugim internet sjedištima i na osnovu toga korisniku prikazivati obrt Gobi plaćene oglase ili oglase drugih korisnika usluge. Prikaz oglasa korisnik može zaustaviti na stranici pružatelja usluga zaduženih za prikaz oglasa.

Newsletter i uporaba osobnih podataka za marketing

Ukoliko korisnik želi primati obavijesti o našoj ponudi putem elektroničke pošte potrebno je napraviti prijavu na Newsletter. Pri ispunjavanju obrasca za prijavu potrebno je popuniti označena polja te unijeti adresu elektroničke pošte na koju želi primati Newsletter. U svakom trenutku korisnik može izvršiti odjavu na naš Newsletter sukladno uputama koje će dobiti e-poštom nakon prijave, kao i na svakom Newsletteru. Svi registrirani korisnici obrta Gobo, u svakom trenutku u svom profilu mogu prijaviti ili odjaviti Newsletter.

Za isporuke Newslettera obrt Gobo može koristiti tehničke usluge vanjskih poslovnih partnera. U navedenom slučaju obrt Gobo istima daje na obradu isključivo adresu elektroničke pošte koju je korisnik prijavio za dobivanje Newslettera. Također osiguravamo da odabrani poslovni partner istu koriste samo i jedino za isporuke naših Newslettera, u vremenskom periodu dok je korisnik na njega prijavljen, te ju u druge svrhe ne smije koristiti.

Obrt Gobo neće korisničke kontakt podatke dane za prijavu na Newsletter dijeliti s trećim stranama, osim u slučaju i pod uvjetima koji je naveden u prethodnom poglavlju. Isto tako, ukoliko se korisnik nije prijavio za primanje Newslettera, kao kupac ili korisnik, od nas može dobiti samo poruku vezanu uz narudžbu, plaćanje ili aktivnosti koje je sam osobno inicirao. Uz navedeno, obrt Gobo će na korisnikovu adresu elektroničke pošte dostaviti informacije o promjenama vezanim uz naše poslovanje i odnos s klijentom, kupcem kao korisnikom naših usluga.

Scroll to Top